Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van het Eethuis dat door de Klant via het Platform bij het Eethuis kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij het Eethuis van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en het Eethuis met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Aekingerzand.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Eethuis: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Eethuisinformatie: de informatie van het Eethuis met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Aekingerzand.nl worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Eethuis.

Aekingerzand.nl:  Aekingerzand VoF handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Aekingerzand VoF. 1. Identiteit van Aekingerzand.nl

VoF onder de naam "Aekingerzand.nl"

Adres hoofdvestiging:
Canada 3
8424 SR Elsloo
KvK: 54369665
Email: info@Aekingerzand.nl
Tel: 0516-42-65-90
 1. Toepasselijkheid
 2. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Aekingerzand.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Eethuis van toepassing.
  2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Eethuis aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het Eethuis op grond van artikel 6 hieronder.
 3. Het Aanbod
 4. Aekingerzand.nl publiceert het Aanbod namens de Eethuiss op het Platform, overeenkomstig de door de Eethuiss aangeleverde Eethuisinformatie. Aekingerzand.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Eethuisinformatie op het Platform. Het Eethuis kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het Eethuis voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst. 2. Aekingerzand.nl geeft alle Eethuis informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. 3. Aekingerzand.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform. 5. De Overeenkomst
 6. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
  2. Aekingerzand.nl treedt namens de aangesloten Eethuis op, en neemt namens haar te betalen bedragen in ontvangst.
  3. Na ontvangst van de Bestelling, zal Aekingerzand.nl de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
  4. De Overeenkomst kan alleen door het Eethuis worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Aekingerzand.nl of het Eethuis te melden.
  5. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Eethuis als Aekingerzand.nl.
  6. Indien de Klant kiest voor afhalen van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven tijd om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen in het eethuis Aekingerzand.
  7. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Eethuis, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Aekingerzand.nl is weergegeven.
  8. Bij aflevering van de Bestelling kan het Eethuis vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Eethuis de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
  9. Aekingerzand.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.


  Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
 7. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Aekingerzand.nl worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Eethuis is slechts mogelijk indien het Eethuis expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
  2. Het Eethuis heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
  3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Aekingerzand.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
  4. Aekingerzand.nl heeft het recht om namens het Eethuis Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Aekingerzand.nl een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Aekingerzand.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Aekingerzand.nl hiervan aangifte doen bij de politie.

 1. Betaling
 2. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om het Eethuis te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Eethuis aan de deur of op de afhaallocatie.
  2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
  3. Het Eethuis heeft Aekingerzand.nl geautoriseerd om namens het Eethuis de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.
 3. Klachtenregeling
 4. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Eethuis te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het Eethuis en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het Eethuis. Aekingerzand.nl kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
  2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Aekingerzand.nl op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
  3. Nadat de klacht door Aekingerzand.nl is ontvangen zal Aekingerzand.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Aekingerzand.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
  4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk het Eethuis (lid 1) of Aekingerzand.nl (lid 2).
  5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Aekingerzand.nl sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Aekingerzand.nl is info@Aekingerzand.nl.
 5. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
 6. Aekingerzand.nl verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.